© Copyright 2014 William Zev

"King Kaluli" 24"x36" Oil on Canvas. -2014- *Simian Series*